открихме нов магазин

 Новият магазин се намира на бул. '' България" , ул. "Палковник Бонев" 22