Ландшафтен дизайн

При създаването на красива градина  започваме с оглед на мястото за изясняване на ситуацията.

Изготвя се: