Подръжка на градини

Основните грижи за зелените площи започват през месец март и продължават до октомври и включват: