Изграждане на зелени площи

 Изграждането на зелени площи преминаваме през няколко етапа на работа: