Home and Garden

Ландшафтен дизайн

При създаването на красива градина  започваме с оглед на мястото за изясняване на ситуацията.

Изготвя се:

  • Идеен проект

  • Посадъчен проекти 

  • Придружени към тях оферти

  • Договор за изграждане