Home and Garden

Подръжка на градини

Основните грижи за зелените площи започват през месец март и продължават до октомври и включват:

 • Косене
 • Почистване
 • Кантиране
 • Грапене
 • Валиране
 • Плевене
 • Подрязване и оформяне на  храсти
 • Окопаване
 • Торене
 • Растителна защита
 • Зазимяване