Home and Garden

Изграждане на зелени площи

 Изграждането на зелени площи преминаваме през няколко етапа на работа:

  • Почистване на обекта от плевели, строителни отпадъци и тяхното изнасяне
  • Обработка на почвата с добавяне на торове
  • Грубо подравняване на терена
  • Засаждане на дървета и храсти
  • Финно подравняване на терена
  • Затревяване чрез засяване на семена, вкопаване на семената и валиране
  • Поливка
  • След месец първо косене и подсяване