Home and Garden

Ландшафтен дизайн

При създаването на красива градина  започваме с оглед на мястото за изясняване на ситуацията.

Изготвя се:

 • Идеен проект

 • Посадъчен проекти 

 • Придружени към тях оферти

 • Договор за изграждане 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на автоматизирани поливни системи

Изграждане на автоматизирани поливни системи:

 

Подръжка на градини

Основните грижи за зелените площи започват през месец март и продължават до октомври и включват:

 • Косене
 • Почистване
 • Кантиране
 • Грапене
 • Валиране
 • Плевене
 • Подрязване и оформяне на  храсти
 • Окопаване
 • Торене
 • Растителна защита
 • Зазимяване

Изграждане на зелени площи

 Изграждането на зелени площи преминаваме през няколко етапа на работа:

 • Почистване на обекта от плевели, строителни отпадъци и тяхното изнасяне
 • Обработка на почвата с добавяне на торове
 • Грубо подравняване на терена
 • Засаждане на дървета и храсти
 • Финно подравняване на терена
 • Затревяване чрез засяване на семена, вкопаване на семената и валиране
 • Поливка
 • След месец първо косене и подсяване